Νοερές Προσθέσεις

Το υλικό Νοερές Οριζόντιες Προσθέσεις αποτελείται από 8 διαθεματικές διαφάνειες που στόχο έχουν να μετατρέψουν την προπόνηση στις νοερές προσθέσεις διψήφιων αριθμών σε μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλη την τάξη. Η παρουσίαση αποτελείται από δύο gamified περιβάλλοντα α) μενού πιτσαρίας β) μενού μπεργκεράδικου. Οι μαθητές σου καλούνται σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού να πάρουν τηλέφωνο και να παραγγείλουν από το μενού, να καταγράψουν τις τιμές, να επιλέξουν τα χαρτονομίσματα με τα οποία θα πληρώσουν και προαιρετικά να υπολογίσουν τα ρέστα.

Έχε στο νου σου πως νοερές προσθέσεις διψήφιων με και χωρίς κρατούμενο απαιτούν πολύ καλή γνώση της θεσιακής αξίας των αριθμών (μονάδες κτλ.), υπολογιστική ικανότητα και μνημονικές δεξιότητες και πολύ συχνά δυσκολεύουν ένα μέρος των μαθητών. Για κάποιους οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται φυσικά και αβίαστα, ενώ για άλλους αποτελούν τροχοπέδι για την μαθηματική τους πρόοδο.

Για τους μαθητές σου με μνημονικές δυσκολίες μπορείς να επιλέξεις μία ενδιάμεση στρατηγική σημείωσης των κρατουμένων.

Το υλικό διατίθεται σε PDF στο οποίο μπορεί να επιλέξεις την λειτουργία Full Screen Mode για μία πλήρη εμπερία.

  • Τάξη: Β’ – Γ΄
  • Επίπεδο δυσκολίας: 2/5
  • Σελίδες: 8