Αποδείξεις με λεπτά

Το υλικό Αποδείξεις με λεπτά αποτελείται από 3 φυλλάδια στα οποία οι μαθητές σου καλούνται να αντιστοιχίσουν σύνολα από υποδιαιρέσεις του ευρώ με αποδείξεις ενός ζαχαροπλαστείου στις οποίες αναγράφονται διάφοροι αριθμοί. Σε κάποιες αποδείξεις προκύπτουν ρέστα χωρίς δυσκολία στον υπολογισμό, με στόχο οι μαθητές να εισαχθούν ομαλά στην έννοια αυτή. Για τους μαθητές που δυσκολεύονται μπορούμε να διαφοροποιήσουμε το υλικό γράφοντας απλά πόσα υπάρχουν σε κάθε σύνολο, ενώ για τους μαθητές που έχουν μία ευχέρεια στους υπολογισμούς προτείνεται να τους δώσουμε το φυλλάδιο 3 στο οποίο πρέπει να προτείνουν εναλλακτικά σύνολα για κάθε απόδειξη. Ελπίζουμε να σας βοηθήσουν!

  • Τάξη: Β΄- Γ΄
  • Επίπεδο δυσκολίας: 2/5
  • Σελίδες: 3
Κατηγορία: