Μετρήσεις με χρώμα (1-15)

Το υλικό Μετρήσεις με Χρώμα αποτελείται από 6 έγχρωμα φυλλάδια απαρίθμησης 1-15. Απευθύνεται σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Α΄δημοτικού, αλλά και σε μαθητές που δυσκολεύονται ή τώρα κατακτούν απαριθμητικές δεξιότητες. Η απαρίθμηση και οι 5 αρχές που την διέπουν, αποτελούν πυλώνα των δεξιοτήτων της έννοιας του αριθμού και είναι κρίσιμης σημασίας για την πρόοδο των μαθητών μας. Οι δραστηριότητες δημιουργήθηκαν έτσι ώστε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σαν ασκήσεις στη διάρκεια του μαθήματος είτε σαν πλαστικοποιημένες κάρτες σε έναν μαθησιακό σταθμό. Ελπίζουμε να τις απολαύσετε!

  • Τάξη: Ν – Α΄
  • Επίπεδο δυσκολίας: 2/5
  • Σελίδες: 6