Εγκλιτικές Αναζητήσεις

Οι εγκλίσεις και η διδασκαλία τους είναι ένας απο τους πιο απαιτητικούς γνωστικούς τομείς της γλώσσας του δημοτικού. Πολλοί μαθητές μένουν πίσω ή τις μαθαίνουν μηχανικά. Το υλικό Εγκλιτικές Αναζητήσεις είναι μία πλήρης διαφοροποιημένη διδασκαλία που αποτελείται από 9 έγχρωμα φυλλάδια γραμματικής. Το υλικό χωρίζεται σε 4 μέρη και αφορά ιδανικά σε 4-5 διδακτικές μέρες. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Α] Μία πλήρη θεωρητική παρουσίαση για την πρώτη μέρα που θα μπορούσε να συνοδευτεί από κάποια παραδείγματα και την εξοικείωση με το το εγκλιτικό εγχειρίδιο τσέπης που βρίσκεται στο τέλος του αρχείου και μπορείς να το δώσεις σε κάθε μαθητή, ώστε να το κολλήσει στο τετράδιο γραμματικής του ή να το πλαστικοποιήσεις.

Β] 2 φυλλάδια εγκλιτικής αναγνώρισης (Επίπεδο 1 – Εγλιτικές Αναζητήσεις) για να τα χρησιμοποιήσεις τη δεύτερη μέρα σου. Το ένα φυλλάδιο προορίζεται για την τάξη και το άλλο για εξάσκηση στο σπίτι.

Γ] 2 φυλλάδια εγλιτικής μετάφρασης (Επίπεδο 2 – Εγκλιτικές Μεταφράσεις) τα οποία περιλαμβάνουν μετατροπές ρημάτων σε έγκλιση, ενέργεια και πρόσωπο. Αυτή είναι η τρίτη μέρα της διαφοροποιημένης διδασκαλία σου.

Δ) Τέλος, 2 φυλλάδια εγκλιτικής μεταφοράς κειμένου (Επίπεδο 3 – Εγκλιτικές μαγειρικές). Η πιο σύνθετη μορφή ασκήσεων στην οποία οι μαθητές καλούνται να μεταφέρουν μία συνταγή σε άλλη έγκλιση, ενέργεια, πρόσωπο. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί πως οι συνταγές είναι πραγματικές και οι μαθητές στο σπίτι μπορούν να σκανάρουν το QR code και να τις εκτελέσουν στο σπίτι.

Έχε στο νου!

Ο εναλλακτικός τρόπος απαντήσεων δεν έχει δημιουργηθεί για να δυσκολέψει κάποιες ομάδες μαθητών, ούτε να διευκολύνει άλλες. Μην αποθαρρυνθείς… Σκοπός του να ιντριγκάρει το μυαλό των μαθητών και να δημιουργήσι μία άλλη μη αναμενόμενη συνθήκη στη σχολική τάξη, όπως επίσης και να διευκολύνει την οπτικοποίηση των κατηγοριών Έγκλιση | Ενεργεια | Πρόσωπο. Ελπίζουμε να το διασκεδάσετε!

  • Τάξη: Ε’ – ΣΤ΄
  • Επίπεδο δυσκολίας: 5/5
  • Σελίδες: 9

Ακουλούθησε τον σύνδεσμο για την Θεωρητική Παρουσίαση:

https://drive.google.com/file/d/1AvOMwLQSylG5z5y47VaqTLK_h3R68e6X/view?usp=sharing