Αφαιρέσεις Domino

Το υλικό Dominο αφαιρέσεις  αποτελείται από 7 έγχρωμα φυλλάδια που περιλαμβάνουν αλγοριθμικές αφαιρέσεις σε τρία επίπεδα δυσκολίας, στις οποίες ο μειωτέος αναπαραστάται με domino’s αριθμών. Στο διδακτικό πακέτο περιλαμβάνεται  ένα φυλλάδιο προετοιμασίας, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με την συγκεκριμένη μορφή αριθμητικών αναπαραστάσεων, ενώ υπάρχουν εξατομικευμένα φυλλάδια για αγόρια και κορίτσια, κάτι το οποίο θα προσθέσει λίγο επιπλέον ενδιαφέρον στους μαθητές σου. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις είναι εξαιρετικές για την πρώτη επαφή των μαθητών με τον αλγόριθμο της αφαίρεσης, αφού έτσι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα οτι ο μειωτέος αντιπροσωπεύει μία ποσότητα, ενώ ο αφαιρετέος απλά το ποσό που θα αφαιρεθεί από το σύνολο. Οι πολυαναπαραστατική διδασκαλία των μαθητών χτίζει ένα πολύ ισχυρό γνωστικό σχήμα και επιτρέπει στους μαθητές μας να αποκτήσουν μία πιο στέρεη βάση για διατήρηση και γενίκευση των γνώσεων τους. Οι αφαιρέσεις αυτές είναι ιδανικές και για την εισαγωγή μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην αφαίρεση. Ελπίζουμε να τις απολαύσετε!

 

  • Τάξη: B΄- Γ΄
  • Επίπεδο δυσκολίας: 2/5
  • Σελίδες: 7