Δρόμοι με Φώτα

Η σειρά παρουσιάσεων Science x Driin είναι ο νέος τρόπος να πεις ”δημιουργική απασχόληση”. Μία σύγχρονη σειρά που δημιουργείται με γνώμονα την απόκτηση πολλαπλών ερεθισμάτων, μέσα από τα οποία οι μαθητές σου να διερευνήσουν τα ενδιαφέροντα τους, τις κλίσεις τους και να διευρύνουν την αντίληψη τους για τον κόσμο.

Το υλικό Δρόμοι με Φώτα είναι μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του δημόσιου φωτισμού. Περιλαμβάνει 20 διαφάνειες, 1 Κουίζ, 1 σελίδα αναστοχασμού και συζήτησης και 3 εργασίες για όλη την τάξη. Φιλοδοξεί να εμπνεύσει τους μικρούς μαθητές και να τους κάνει αναστοχαστούν τις ανθρώπινες κατακτήσεις και την επιστημονική έρευνα, αλλά και την σημασία του φωτός στην ζωή μας. Τέλος, απώτερος στόχος είναι οι μαθητές σου να αποκτήσουν ερείσματα επαγγελματικού προσανατολισμού και να εισαχθούν στον χώρο της μηχανολογίας και της επιστήμης του φωτισμού. Είναι ιδανική τόσο σε επίπεδο δημιουργικής απασχόλησης και ελεύθερου χρόνου, όσο και για την χρήση της στα διάφορα εργαστήρια δεξιοτήτων ή τους ομίλους ενδιαφερόντων. Ελπίζουμε να την απολαύσετε!

Το υλικό διατίθεται σε PDF στο οποίο μπορεί να επιλέξεις την λειτουργία Full Screen Mode για μία πλήρη εμπερία.

Εργασίες: 3

Χρόνος: 20 λεπτά

Διαφάνειες: 20

Ύφος: Έμπνευση (Inspirational)

Τάξεις: Δ΄| Ε’ | ΣΤ’