Καθάρισε το δίκτυο

Το υλικό Καθάρισε το δίκτυο αποτελείται από 6 ασπρόμαυρα φυλλάδια προγραφικών ασκήσεων που θα αναπτύξουν τις γραφοκινητικές δεξιότητες των μαθητών σου. Οι μικροί μαθητές καλούνται αυτή την φορά σε μία ξεχωριστή αποστολή, να καθαρίσουν πολύπλοκες σωληνώσεις με μία συνεχόμενη γραμμή που θα ξεκινά από την είσοδο ως την έξοδο τους. Μπορούν να υποστηρίξουν μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, ενώ είναι κατάλληλα και για μαθητές με γραφοκινητικές δυσκολίες.

  • Τάξη: Ν- Α
  • Επίπεδο δυσκολίας: 4/5
  • Σελίδες: 6